Live Patches

CVE OS name Original Kernel Version Status Last updated
CVE-2013-3225 OEL 6 Dell
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2013-1929 OEL 6 Dell
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2013-2188 OEL 6 Dell
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2013-1860 OEL 6 Dell
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2013-1928 OEL 6 Dell
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2014-8159 Debian 10 cloud
Will Not Fix 2024-03-01
CVE-2013-2206 RHEL 6
2.6.32-279.11.1.el6 show all hide all
2.6.32-279.14.1.el6 2.6.32-279.19.1.el6 2.6.32-279.2.1.el6 2.6.32-279.22.1.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-4508 Oracle Linux 6 UEK 2
Ready For Release 2024-03-01
CVE-2013-4162 CentOS 6 plus
2.6.32-279.5.1.el6.centos.plus show all hide all
2.6.32-279.5.2.el6.centos.plus 2.6.32-358.0.1.el6.centos.plus 2.6.32-279.19.1.el6.centos.plus 2.6.32-358.6.1.el6.centos.plus show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-1737 CloudLinux OS 6
2.6.32-379.22.1.lve1.2.17.1.el6 show all hide all
2.6.32-379.22.1.lve1.2.17.el6 2.6.32-458.18.1.lve1.2.39.el6 2.6.32-458.23.2.lve1.2.45.el6 2.6.32-458.23.2.lve1.2.48.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-9420 RHEL 7
3.10.0-123.8.1.el7 show all hide all
3.10.0-123.13.1.el7 3.10.0-229.el7 3.10.0-123.6.3.el7 3.10.0-123.13.2.el7 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-0077 CentOS 6
2.6.32-279.2.1.el6 show all hide all
2.6.32-279.5.1.el6 2.6.32-279.5.2.el6 2.6.32-431.1.2.0.1.el6 2.6.32-279.14.1.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-1738 OpenVZ 6
2.6.32-042stab076.7 show all hide all
2.6.32-042stab076.8 2.6.32-042stab078.22 2.6.32-042stab078.26 2.6.32-042stab078.27 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2013-2224 OpenVZ 6
2.6.32-042stab078.22 show all hide all
2.6.32-042stab078.26
Released 2024-03-01
CVE-2014-4699 Oracle Linux 6
2.6.32-358.14.1.el6 show all hide all
2.6.32-358.11.1.el6 2.6.32-358.0.1.el6 2.6.32-431.1.2.el6 2.6.32-431.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-3184 OpenVZ 6
2.6.32-042stab076.7 show all hide all
2.6.32-042stab076.8 2.6.32-042stab078.22 2.6.32-042stab078.26 2.6.32-042stab078.27 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2012-4565 CentOS 6 plus
2.6.32-279.5.1.el6.centos.plus show all hide all
2.6.32-279.5.2.el6.centos.plus 2.6.32-279.9.1.el6.centos.plus 2.6.32-279.11.1.el6.centos.plus 2.6.32-279.2.1.el6.centos.plus show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2013-2851 Scientific 6
2.6.32-358.2.1.el6 show all hide all
2.6.32-358.23.2.el6 2.6.32-358.18.1.el6 2.6.32-279.14.1.el6 2.6.32-279.2.1.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2013-6368 OpenVZ 6
2.6.32-042stab076.7 show all hide all
2.6.32-042stab076.8 2.6.32-042stab078.22 2.6.32-042stab078.26 2.6.32-042stab078.27 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2012-6545 OpenVZ 6
2.6.32-042stab076.7 show all hide all
2.6.32-042stab076.8 2.6.32-042stab078.22 2.6.32-042stab078.26 2.6.32-042stab078.27 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-3181 RHEL 7
3.10.0-123.8.1.el7 show all hide all
3.10.0-123.6.3.el7 3.10.0-123.4.2.el7 3.10.0-123.1.2.el7 3.10.0-123.9.2.el7 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2014-8709 CloudLinux OS 6
2.6.32-379.22.1.lve1.2.17.1.el6 show all hide all
2.6.32-379.22.1.lve1.2.17.el6 2.6.32-458.18.1.lve1.2.39.el6 2.6.32-458.23.2.lve1.2.45.el6 2.6.32-458.23.2.lve1.2.48.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2013-4125 Oracle Linux 6 UEK 3
3.8.13-118.40.1.el6uek show all hide all
3.8.13-118.13.2.el6uek 3.8.13-118.6.1.el6uek 3.8.13-118.10.2.el6uek 3.8.13-118.36.1.el6uek show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2013-7339 Oracle Linux 6
2.6.32-358.14.1.el6 show all hide all
2.6.32-358.11.1.el6 2.6.32-358.0.1.el6 2.6.32-431.20.5.el6 2.6.32-431.1.2.el6 show all versions
Released 2024-03-01
CVE-2012-4461 Scientific 6
2.6.32-279.5.1.el6 show all hide all
2.6.32-279.5.2.el6 2.6.32-279.14.1.el6 2.6.32-279.2.1.el6 2.6.32-279.19.1.el6 show all versions
Released 2024-03-01
Total: 39904