CVE-2023-35001

Updated: 2023-07-05

CWE: CWE-787

Description:

Linux Kernel nftables Out-Of-Bounds Read/Write Vulnerability; nft_byteorder poorly handled vm register contents when CAP_NET_ADMIN is in any user or network namespace

CVSS3: 7.8


Vendor State

OS Vendor version Errata
Amazon Linux 1 4.14.320-168.534.amzn1 ALAS-2023-1783
Ubuntu 16.04 ESM 4.4.0-243.277 USN-6254-1
Oracle Linux 7 3.10.0-1160.102.1.0.1.el7 ELSA-2023-5622
Ubuntu 20.04 HWE AWS 5.15.0-1040.45~20.04.1 USN-6246-1
Rocky Linux 8 4.18.0-477.27.1.el8_8 RLSA-2023:5244
Debian 11 cloud 5.10.179-2 DSA-5453-1
Debian 11 5.10.179-2 DSA-5453-1
RHEL 7 3.10.0-1160.102.1.el7 RHSA-2023:5622
RHEL8 EUS 8.6 4.18.0-372.75.1.el8_6 RHSA-2023:5627
RHEL9 EUS 9.0 5.14.0-70.75.1.el9_0 RHSA-2023:5604
Ubuntu 20.04 AWS 5.4.0-1106.114 USN-6251-1
RHEL 8 4.18.0-477.27.1.el8_8 RHSA-2023:5244
Ubuntu 16.04 HWE ESM 4.15.0-214.225~16.04.1 USN-6252-1
Ubuntu 16.04 AWS ESM 4.4.0-1159.174 USN-6254-1
Ubuntu 16.04 GCP ESM 4.15.0-1153.170~16.04.1 USN-6252-1
Ubuntu 16.04 AWS HWE ESM 4.15.0-1159.172~16.04.1 USN-6252-1
Ubuntu 16.04 Azure ESM 4.15.0-1168.183~16.04.1 USN-6252-1
Ubuntu 14.04 HWE ESM 4.4.0-243.277~14.04.1 USN-6254-1
Ubuntu 22.04 Azure 5.15.0-1042.49 USN-6246-1
Oracle Linux 9 5.14.0-284.30.0.1.el9_2 ELSA-2023-5069
Ubuntu 20.04 5.4.0-155.172 USN-6251-1
CentOS 7 3.10.0-1160.102.1.el7 CESA-2023:5622
Ubuntu 20.04 Azure 5.4.0-1112.118 USN-6251-1
Ubuntu 20.04 GCP 5.4.0-1109.118 USN-6251-1
Ubuntu 20.04 HWE Azure 5.15.0-1042.49~20.04.1 USN-6246-1
Ubuntu 22.04 5.15.0-78.85 USN-6246-1
Ubuntu 22.04 AWS 5.15.0-1040.45 USN-6246-1
AlmaLinux 8 4.18.0-477.27.1.el8_8 ALSA-2023:5244
Amazon Linux 2 5.4 5.4.249-163.359.amzn2 ALASKERNEL-5.4-2023-049
Amazon Linux 2 5.10 5.10.184-175.749.amzn2 ALASKERNEL-5.10-2023-037
AlmaLinux 9 5.14.0-284.30.1.el9_2 ALSA-2023:5069
Amazon Linux 2 4.14.320-242.534.amzn2 ALAS-2023-2130
Oracle Linux 8 4.18.0-477.27.0.1.el8_8 ELSA-2023-5244
RHEL 9 5.14.0-284.30.1.el9_2 RHSA-2023:5069
Rocky Linux 9 5.14.0-284.30.1.el9_2 RLSA-2023:5069
Oracle Linux 6 UEK 4 4.1.12-124.79.2.el6uek ELSA-2023-12842
Oracle Linux 7 UEK 4 4.1.12-124.79.2.el7uek ELSA-2023-12842

KernelCare State

OS Original kernel version State
Amazon Linux 1
Planned
Ubuntu 16.04 ESM
Will Not Fix
Oracle Linux 7
3.10.0-1062.1.1.el7 show all hide all
3.10.0-1160.76.1.0.1.el7 3.10.0-1160.76.1.0.2.el7 3.10.0-1160.80.1.0.1.el7 3.10.0-693.17.1.el7 3.10.0-693.2.1.el7 3.10.0-1062.1.2.el7 3.10.0-1062.12.1.el7 3.10.0-1062.18.1.el7 3.10.0-1062.4.1.el7 3.10.0-1062.4.2.el7 3.10.0-1062.4.3.el7 3.10.0-1062.7.1.el7 3.10.0-1062.9.1.el7 3.10.0-1062.el7 3.10.0-1127.10.1.el7 3.10.0-1127.13.1.0.1.el7 3.10.0-1127.13.1.el7 3.10.0-1127.18.2.el7 3.10.0-1127.19.1.0.2.el7 3.10.0-1127.19.1.el7 3.10.0-1127.8.2.el7 3.10.0-1127.el7 3.10.0-1160.11.1.0.1.el7 3.10.0-1160.11.1.el7 3.10.0-1160.15.2.0.1.el7 3.10.0-1160.15.2.el7 3.10.0-1160.2.1.el7 3.10.0-1160.2.2.el7 3.10.0-1160.21.1.0.1.el7 3.10.0-1160.21.1.el7 3.10.0-1160.24.1.0.1.el7 3.10.0-1160.24.1.el7 3.10.0-1160.25.1.0.1.el7 3.10.0-1160.25.1.el7 3.10.0-1160.31.1.0.1.el7 3.10.0-1160.31.1.el7 3.10.0-1160.36.2.el7 3.10.0-1160.41.1.el7 3.10.0-1160.42.2.0.1.el7 3.10.0-1160.42.2.el7 3.10.0-1160.45.1.0.1.el7 3.10.0-1160.45.1.el7 3.10.0-1160.49.1.el7 3.10.0-1160.53.1.el7 3.10.0-1160.59.1.el7 3.10.0-1160.6.1.el7 3.10.0-1160.62.1.0.2.el7 3.10.0-1160.62.1.el7 3.10.0-1160.66.1.0.2.el7 3.10.0-1160.66.1.el7 3.10.0-1160.71.1.0.1.el7 3.10.0-1160.81.1.0.1.el7 3.10.0-1160.83.1.0.1.el7 3.10.0-1160.88.1.0.1.el7 3.10.0-1160.90.1.0.1.el7 3.10.0-1160.92.1.0.1.el7 3.10.0-1160.95.1.0.1.el7 3.10.0-1160.99.1.0.1.el7 3.10.0-1160.el7 3.10.0-123.1.2.el7 3.10.0-123.13.1.el7 3.10.0-123.13.2.el7 3.10.0-123.20.1.el7 3.10.0-123.4.2.el7 3.10.0-123.4.4.el7 3.10.0-123.6.3.el7 3.10.0-123.8.1.el7 3.10.0-123.9.2.el7 3.10.0-123.9.3.el7 3.10.0-123.el7 3.10.0-229.1.2.el7 3.10.0-229.11.1.el7 3.10.0-229.14.1.el7 3.10.0-229.20.1.el7 3.10.0-229.4.2.el7 3.10.0-229.7.2.el7 3.10.0-229.el7 3.10.0-327.10.1.el7 3.10.0-327.13.1.el7 3.10.0-327.18.2.el7 3.10.0-327.22.2.el7 3.10.0-327.28.2.el7 3.10.0-327.28.3.el7 3.10.0-327.3.1.el7 3.10.0-327.36.1.el7 3.10.0-327.36.2.el7 3.10.0-327.36.3.el7 3.10.0-327.4.4.el7 3.10.0-327.4.5.el7 3.10.0-327.el7 3.10.0-514.10.2.el7 3.10.0-514.16.1.el7 3.10.0-514.2.2.el7 3.10.0-514.21.1.el7 3.10.0-514.21.2.el7 3.10.0-514.26.1.el7 3.10.0-514.26.2.el7 3.10.0-514.6.1.el7 3.10.0-514.6.2.el7 3.10.0-514.el7 3.10.0-693.1.1.el7 3.10.0-693.11.1.el7 3.10.0-693.11.6.el7 3.10.0-693.2.2.el7 3.10.0-693.21.1.el7 3.10.0-693.5.2.el7 3.10.0-693.el7 3.10.0-862.11.6.el7 3.10.0-862.14.4.el7 3.10.0-862.2.3.el7 3.10.0-862.3.2.el7 3.10.0-862.3.3.el7 3.10.0-862.6.3.el7 3.10.0-862.9.1.el7 3.10.0-862.el7 3.10.0-957.0.el7 3.10.0-957.1.3.el7 3.10.0-957.10.1.el7 3.10.0-957.12.1.el7 3.10.0-957.12.2.el7 3.10.0-957.21.2.el7 3.10.0-957.21.3.0.1.el7 3.10.0-957.21.3.el7 3.10.0-957.27.2.el7 3.10.0-957.5.1.el7 3.10.0-957.el7
Released
Ubuntu 20.04 HWE AWS
5.15.0-1014.18~20.04.1 show all hide all
5.15.0-1015.19~20.04.1 5.15.0-1017.21~20.04.1 5.15.0-1018.22~20.04.1 5.15.0-1020.24~20.04.1 5.15.0-1021.25~20.04.1 5.15.0-1022.26~20.04.1 5.15.0-1023.27~20.04.1 5.15.0-1026.30~20.04.2 5.15.0-1027.31~20.04.1 5.15.0-1028.32~20.04.1 5.15.0-1030.34~20.04.1 5.15.0-1031.35~20.04.1 5.15.0-1033.37~20.04.1 5.15.0-1034.38~20.04.1 5.15.0-1035.39~20.04.1 5.15.0-1036.40~20.04.1 5.15.0-1037.41~20.04.1 5.15.0-1038.43~20.04.1 5.15.0-1039.44~20.04.1 5.15.0-1019.23~20.04.1
Released
Rocky Linux 8
4.18.0-305.3.1.el8_4 show all hide all
4.18.0-305.7.1.el8_4 4.18.0-305.10.2.el8_4 4.18.0-305.12.1.el8_4 4.18.0-305.17.1.el8_4 4.18.0-305.19.1.el8_4 4.18.0-305.25.1.el8_4 4.18.0-348.2.1.el8_5 4.18.0-348.12.2.el8_5 4.18.0-348.20.1.el8_5 4.18.0-348.7.1.el8_5 4.18.0-348.23.1.el8_5 4.18.0-372.9.1.el8 4.18.0-372.13.1.el8_6 4.18.0-372.19.1.el8_6 4.18.0-372.16.1.el8_6 4.18.0-372.16.1.el8_6.0.1 4.18.0-372.26.1.el8_6 4.18.0-372.32.1.el8_6 4.18.0-425.3.1.el8 4.18.0-425.10.1.el8_7 4.18.0-425.13.1.el8_7 4.18.0-425.19.2.el8_7 4.18.0-477.10.1.el8_8 4.18.0-477.13.1.el8_8 4.18.0-477.15.1.el8_8 4.18.0-477.21.1.el8_8
Released
Debian 12
Planned
Debian 11 cloud
Planned
Debian 11
Planned
RHEL 7
3.10.0-1160.25.1.el7 show all hide all
3.10.0-1160.31.1.el7 3.10.0-1160.66.1.el7 3.10.0-1160.71.1.el7 3.10.0-1160.76.1.el7 3.10.0-1160.80.1.el7 3.10.0-327.10.1.el7 3.10.0-1062.1.1.el7 3.10.0-1062.1.2.el7 3.10.0-1062.12.1.el7 3.10.0-1062.18.1.el7 3.10.0-1062.4.1.el7 3.10.0-1062.4.2.el7 3.10.0-1062.4.3.el7 3.10.0-1062.7.1.el7 3.10.0-1062.9.1.el7 3.10.0-1062.el7 3.10.0-1127.10.1.el7 3.10.0-1127.13.1.el7 3.10.0-1127.18.2.el7 3.10.0-1127.19.1.el7 3.10.0-1127.8.2.el7 3.10.0-1127.el7 3.10.0-1160.11.1.el7 3.10.0-1160.15.2.el7 3.10.0-1160.2.1.el7 3.10.0-1160.2.2.el7 3.10.0-1160.21.1.el7 3.10.0-1160.24.1.el7 3.10.0-1160.36.2.el7 3.10.0-1160.41.1.el7 3.10.0-1160.42.2.el7 3.10.0-1160.45.1.el7 3.10.0-1160.49.1.el7 3.10.0-1160.53.1.el7 3.10.0-1160.59.1.el7 3.10.0-1160.6.1.el7 3.10.0-1160.62.1.el7 3.10.0-1160.81.1.el7 3.10.0-1160.83.1.el7 3.10.0-1160.88.1.el7 3.10.0-1160.90.1.el7 3.10.0-1160.92.1.el7 3.10.0-1160.95.1.el7 3.10.0-1160.99.1.el7 3.10.0-1160.el7 3.10.0-123.1.2.el7 3.10.0-123.13.1.el7 3.10.0-123.13.2.el7 3.10.0-123.20.1.el7 3.10.0-123.4.2.el7 3.10.0-123.4.4.el7 3.10.0-123.6.3.el7 3.10.0-123.8.1.el7 3.10.0-123.9.2.el7 3.10.0-123.9.3.el7 3.10.0-123.el7 3.10.0-229.1.2.el7 3.10.0-229.11.1.el7 3.10.0-229.14.1.el7 3.10.0-229.20.1.el7 3.10.0-229.4.2.el7 3.10.0-229.7.2.el7 3.10.0-229.el7 3.10.0-327.13.1.el7 3.10.0-327.18.2.el7 3.10.0-327.22.2.el7 3.10.0-327.28.2.el7 3.10.0-327.28.3.el7 3.10.0-327.3.1.el7 3.10.0-327.36.1.el7 3.10.0-327.36.2.el7 3.10.0-327.36.3.el7 3.10.0-327.4.4.el7 3.10.0-327.4.5.el7 3.10.0-327.el7 3.10.0-514.10.2.el7 3.10.0-514.16.1.el7 3.10.0-514.2.2.el7 3.10.0-514.21.1.el7 3.10.0-514.21.2.el7 3.10.0-514.26.1.el7 3.10.0-514.26.2.el7 3.10.0-514.6.1.el7 3.10.0-514.6.2.el7 3.10.0-514.el7 3.10.0-693.1.1.el7 3.10.0-693.11.1.el7 3.10.0-693.11.6.el7 3.10.0-693.17.1.el7 3.10.0-693.2.1.el7 3.10.0-693.2.2.el7 3.10.0-693.21.1.el7 3.10.0-693.5.2.el7 3.10.0-693.el7 3.10.0-862.11.6.el7 3.10.0-862.14.4.el7 3.10.0-862.2.3.el7 3.10.0-862.3.2.el7 3.10.0-862.3.3.el7 3.10.0-862.6.3.el7 3.10.0-862.9.1.el7 3.10.0-862.el7 3.10.0-957.1.3.el7 3.10.0-957.10.1.el7 3.10.0-957.12.1.el7 3.10.0-957.12.2.el7 3.10.0-957.21.2.el7 3.10.0-957.21.3.el7 3.10.0-957.27.2.el7 3.10.0-957.5.1.el7 3.10.0-957.el7
Released
RHEL8 EUS 8.6
4.18.0-372.36.1.el8_6 show all hide all
4.18.0-372.41.1.el8_6 4.18.0-372.46.1.el8_6 4.18.0-372.51.1.el8_6 4.18.0-372.70.1.el8_6
Released
RHEL9 EUS 9.0
Planned
Ubuntu 20.04 AWS
5.4.0-1065.68 show all hide all
5.4.0-1025.25 5.4.0-1026.26 5.4.0-1028.29 5.4.0-1029.30 5.4.0-1030.31 5.4.0-1036.38 5.4.0-1037.39 5.4.0-1038.40 5.4.0-1039.41 5.4.0-1041.43 5.4.0-1043.45 5.4.0-1058.61 5.4.0-1059.62 5.4.0-1101.109 5.4.0-1102.110 5.4.0-1103.111 5.4.0-1104.112 5.4.0-1011.11 5.4.0-1015.15 5.4.0-1016.16 5.4.0-1017.17 5.4.0-1018.18 5.4.0-1019.19 5.4.0-1020.20 5.4.0-1021.21 5.4.0-1022.22 5.4.0-1023.23 5.4.0-1024.24 5.4.0-1031.32 5.4.0-1032.33 5.4.0-1033.34 5.4.0-1034.35 5.4.0-1035.37 5.4.0-1045.47 5.4.0-1047.49 5.4.0-1048.50 5.4.0-1049.51 5.4.0-1051.53 5.4.0-1054.57 5.4.0-1055.58 5.4.0-1056.59 5.4.0-1057.60 5.4.0-1060.63 5.4.0-1061.64 5.4.0-1063.66 5.4.0-1064.67 5.4.0-1066.69 5.4.0-1068.72 5.4.0-1069.73 5.4.0-1071.76 5.4.0-1072.77 5.4.0-1073.78 5.4.0-1074.79 5.4.0-1075.80 5.4.0-1078.84 5.4.0-1080.87 5.4.0-1081.88 5.4.0-1083.90 5.4.0-1084.91 5.4.0-1085.92 5.4.0-1086.93 5.4.0-1088.96 5.4.0-1089.97 5.4.0-1092.100 5.4.0-1093.101 5.4.0-1094.102 5.4.0-1096.104 5.4.0-1097.105 5.4.0-1099.107 5.4.0-1100.108 5.4.0-1105.113
Released
RHEL 8
4.18.0-147.el8 show all hide all
4.18.0-80.11.1.el8_0 4.18.0-80.4.2.el8_0 4.18.0-80.11.2.el8_0 4.18.0-80.7.2.el8_0 4.18.0-80.7.1.el8_0 4.18.0-147.0.2.el8_1 4.18.0-80.1.2.el8_0 4.18.0-147.0.3.el8_1 4.18.0-80.el8 4.18.0-147.5.1.el8_1 4.18.0-147.3.1.el8_1 4.18.0-147.8.1.el8_1 4.18.0-193.el8 4.18.0-193.1.2.el8_2 4.18.0-193.6.3.el8_2 4.18.0-193.13.2.el8_2 4.18.0-193.14.3.el8_2 4.18.0-193.19.1.el8_2 4.18.0-193.28.1.el8_2 4.18.0-240.el8 4.18.0-240.1.1.el8_3 4.18.0-240.8.1.el8_3 4.18.0-240.10.1.el8_3 4.18.0-240.15.1.el8_3 4.18.0-240.22.1.el8_3 4.18.0-305.el8 4.18.0-304.el8 4.18.0-305.3.1.el8_4 4.18.0-305.7.1.el8_4 4.18.0-305.10.2.el8_4 4.18.0-305.12.1.el8_4 4.18.0-305.17.1.el8_4 4.18.0-305.19.1.el8_4 4.18.0-305.25.1.el8_4 4.18.0-348.el8 4.18.0-348.2.1.el8_5 4.18.0-348.7.1.el8_5 4.18.0-348.12.2.el8_5 4.18.0-348.20.1.el8_5 4.18.0-372.9.1.el8 4.18.0-348.23.1.el8_5 4.18.0-372.13.1.el8_6 4.18.0-372.16.1.el8_6 4.18.0-372.19.1.el8_6 4.18.0-372.26.1.el8_6 4.18.0-372.32.1.el8_6 4.18.0-425.3.1.el8 4.18.0-425.10.1.el8_7 4.18.0-425.13.1.el8_7 4.18.0-425.19.2.el8_7 4.18.0-477.10.1.el8_8 4.18.0-477.13.1.el8_8 4.18.0-477.15.1.el8_8 4.18.0-477.21.1.el8_8
Released
Ubuntu 16.04 HWE ESM
Planned
Ubuntu 16.04 AWS ESM
Will Not Fix
Ubuntu 16.04 GCP ESM
Planned
Ubuntu 16.04 AWS HWE ESM
Planned
Ubuntu 16.04 Azure ESM
Planned
Ubuntu 14.04 HWE ESM
Will Not Fix
Ubuntu 22.04 Azure
5.15.0-1034.41 show all hide all
5.15.0-1003.4 5.15.0-1005.6 5.15.0-1007.8 5.15.0-1008.9 5.15.0-1010.12 5.15.0-1012.15 5.15.0-1013.16 5.15.0-1014.17 5.15.0-1017.20 5.15.0-1019.24 5.15.0-1020.25 5.15.0-1021.26 5.15.0-1022.27 5.15.0-1023.29 5.15.0-1024.30 5.15.0-1029.36 5.15.0-1035.42 5.15.0-1036.43 5.15.0-1037.44 5.15.0-1038.45 5.15.0-1039.46 5.15.0-1040.47 5.15.0-1041.48
Released
Oracle Linux 9
5.14.0-70.13.1.0.3.el9_0 show all hide all
5.14.0-70.17.1.0.1.el9_0 5.14.0-70.22.1.0.1.el9_0 5.14.0-70.26.1.0.1.el9_0 5.14.0-162.12.1.el9_1 5.14.0-162.18.1.el9_1 5.14.0-162.22.2.el9_1 5.14.0-162.23.1.el9_1 5.14.0-162.6.1.el9_1 5.14.0-284.11.1.el9_2 5.14.0-284.18.1.el9_2 5.14.0-284.25.1.el9_2
Released
Ubuntu 20.04
5.4.0-54.60 show all hide all
5.4.0-55.61 5.4.0-56.62 5.4.0-57.63 5.4.0-58.64 5.4.0-59.65 5.4.0-60.67 5.4.0-61.69 5.4.0-62.70 5.4.0-63.71 5.4.0-64.72 5.4.0-65.73 5.4.0-66.74 5.4.0-67.75 5.4.0-70.78 5.4.0-150.167 5.4.0-152.169 5.4.0-153.170 5.4.0-26.30 5.4.0-28.32 5.4.0-29.33 5.4.0-30.34 5.4.0-31.35 5.4.0-32.36 5.4.0-100.113 5.4.0-104.118 5.4.0-105.119 5.4.0-107.121 5.4.0-109.123 5.4.0-110.124 5.4.0-112.126 5.4.0-113.127 5.4.0-117.132 5.4.0-120.136 5.4.0-121.137 5.4.0-122.138 5.4.0-123.139 5.4.0-124.140 5.4.0-125.141 5.4.0-126.142 5.4.0-128.144 5.4.0-131.147 5.4.0-132.148 5.4.0-133.149 5.4.0-135.152 5.4.0-136.153 5.4.0-137.154 5.4.0-139.156 5.4.0-144.161 5.4.0-145.162 5.4.0-146.163 5.4.0-147.164 5.4.0-148.165 5.4.0-149.166 5.4.0-33.37 5.4.0-34.38 5.4.0-37.41 5.4.0-38.42 5.4.0-39.43 5.4.0-40.44 5.4.0-42.46 5.4.0-43.47 5.4.0-44.48 5.4.0-45.49 5.4.0-46.50 5.4.0-47.51 5.4.0-48.52 5.4.0-49.53 5.4.0-51.56 5.4.0-52.57 5.4.0-53.59 5.4.0-71.79 5.4.0-72.80 5.4.0-73.82 5.4.0-74.83 5.4.0-77.86 5.4.0-80.90 5.4.0-81.91 5.4.0-84.94 5.4.0-86.97 5.4.0-88.99 5.4.0-89.100 5.4.0-90.101 5.4.0-91.102 5.4.0-92.103 5.4.0-94.106 5.4.0-96.109 5.4.0-97.110 5.4.0-99.112
Released
CentOS 7
3.10.0-1062.1.1.el7 show all hide all
3.10.0-1062.1.2.el7 3.10.0-1062.12.1.el7 3.10.0-1062.18.1.el7 3.10.0-1062.4.1.el7 3.10.0-1062.4.2.el7 3.10.0-1062.4.3.el7 3.10.0-1062.7.1.el7 3.10.0-1062.9.1.el7 3.10.0-1062.el7 3.10.0-1127.10.1.el7 3.10.0-1127.13.1.el7 3.10.0-1127.18.2.el7 3.10.0-1127.19.1.el7 3.10.0-1127.8.2.el7 3.10.0-1127.el7 3.10.0-1160.11.1.el7 3.10.0-1160.15.2.el7 3.10.0-1160.2.1.el7 3.10.0-1160.2.2.el7 3.10.0-1160.21.1.el7 3.10.0-1160.24.1.el7 3.10.0-1160.25.1.el7 3.10.0-1160.31.1.el7 3.10.0-1160.36.2.el7 3.10.0-1160.41.1.el7 3.10.0-1160.42.2.el7 3.10.0-1160.45.1.el7 3.10.0-1160.49.1.el7 3.10.0-1160.53.1.el7 3.10.0-1160.59.1.el7 3.10.0-1160.6.1.el7 3.10.0-1160.62.1.el7 3.10.0-1160.66.1.el7 3.10.0-1160.71.1.el7 3.10.0-1160.76.1.el7 3.10.0-1160.80.1.el7 3.10.0-1160.81.1.el7 3.10.0-1160.83.1.el7 3.10.0-1160.88.1.el7 3.10.0-1160.90.1.el7 3.10.0-1160.92.1.el7 3.10.0-1160.95.1.el7 3.10.0-1160.99.1.el7 3.10.0-1160.el7 3.10.0-123.1.2.el7 3.10.0-123.13.1.el7 3.10.0-123.13.2.el7 3.10.0-123.20.1.el7 3.10.0-123.4.2.el7 3.10.0-123.4.4.el7 3.10.0-123.6.3.el7 3.10.0-123.8.1.el7 3.10.0-123.9.2.el7 3.10.0-123.9.3.el7 3.10.0-123.el7 3.10.0-229.1.2.el7 3.10.0-229.11.1.el7 3.10.0-229.14.1.el7 3.10.0-229.20.1.el7 3.10.0-229.4.2.el7 3.10.0-229.7.2.el7 3.10.0-229.el7 3.10.0-327.10.1.el7 3.10.0-327.13.1.el7 3.10.0-327.18.2.el7 3.10.0-327.22.2.el7 3.10.0-327.28.2.el7 3.10.0-327.28.3.el7 3.10.0-327.3.1.el7 3.10.0-327.36.1.el7 3.10.0-327.36.2.el7 3.10.0-327.36.3.el7 3.10.0-327.4.4.el7 3.10.0-327.4.5.el7 3.10.0-327.el7 3.10.0-514.10.2.el7 3.10.0-514.16.1.el7 3.10.0-514.2.2.el7 3.10.0-514.21.1.el7 3.10.0-514.21.2.el7 3.10.0-514.26.1.el7 3.10.0-514.26.2.el7 3.10.0-514.6.1.el7 3.10.0-514.6.2.el7 3.10.0-514.el7 3.10.0-693.1.1.el7 3.10.0-693.11.1.el7 3.10.0-693.11.6.el7 3.10.0-693.17.1.el7 3.10.0-693.2.1.el7 3.10.0-693.2.2.el7 3.10.0-693.21.1.el7 3.10.0-693.5.2.el7 3.10.0-693.el7 3.10.0-862.11.6.el7 3.10.0-862.14.4.el7 3.10.0-862.2.3.el7 3.10.0-862.3.2.el7 3.10.0-862.3.3.el7 3.10.0-862.6.3.el7 3.10.0-862.9.1.el7 3.10.0-862.el7 3.10.0-957.1.3.el7 3.10.0-957.10.1.el7 3.10.0-957.12.1.el7 3.10.0-957.12.2.el7 3.10.0-957.21.2.el7 3.10.0-957.21.3.el7 3.10.0-957.27.2.el7 3.10.0-957.5.1.el7 3.10.0-957.el7
Released
Ubuntu 20.04 Azure
5.4.0-1094.100 show all hide all
5.4.0-1098.104 5.4.0-1100.106 5.4.0-1101.107 5.4.0-1103.109 5.4.0-1104.110 5.4.0-1105.111 5.4.0-1020.20 5.4.0-1022.22 5.4.0-1023.23 5.4.0-1024.24 5.4.0-1025.25 5.4.0-1026.26 5.4.0-1027.27 5.4.0-1029.29 5.4.0-1031.32 5.4.0-1032.33 5.4.0-1033.34 5.4.0-1034.35 5.4.0-1035.36 5.4.0-1036.38 5.4.0-1037.39 5.4.0-1038.40 5.4.0-1039.41 5.4.0-1040.42 5.4.0-1041.43 5.4.0-1043.45 5.4.0-1044.46 5.4.0-1046.48 5.4.0-1047.49 5.4.0-1048.50 5.4.0-1049.51 5.4.0-1051.53 5.4.0-1055.57 5.4.0-1056.58 5.4.0-1058.60 5.4.0-1059.62 5.4.0-1061.64 5.4.0-1062.65 5.4.0-1063.66 5.4.0-1064.67 5.4.0-1065.68 5.4.0-1067.70 5.4.0-1068.71 5.4.0-1069.72 5.4.0-1070.73 5.4.0-1072.75 5.4.0-1073.76 5.4.0-1074.77 5.4.0-1077.80 5.4.0-1078.81 5.4.0-1080.83 5.4.0-1083.87 5.4.0-1085.90 5.4.0-1086.91 5.4.0-1089.94 5.4.0-1090.95 5.4.0-1091.96 5.4.0-1106.112 5.4.0-1107.113 5.4.0-1108.114 5.4.0-1109.115 5.4.0-1110.116 5.4.0-1111.117
Released
Ubuntu 20.04 GCP
5.4.0-1049.53 show all hide all
5.4.0-1068.72
Released
Ubuntu 20.04 HWE Azure
5.15.0-1019.24~20.04.1 show all hide all
5.15.0-1020.25~20.04.1 5.15.0-1021.26~20.04.1 5.15.0-1034.41~20.04.1 5.15.0-1008.9~20.04.1 5.15.0-1013.16~20.04.1 5.15.0-1014.17~20.04.1 5.15.0-1017.20~20.04.1 5.15.0-1022.27~20.04.1 5.15.0-1023.29~20.04.1 5.15.0-1024.30~20.04.1 5.15.0-1029.36~20.04.1
Released
Ubuntu 22.04
5.15.0-27.28 show all hide all
5.15.0-25.25 5.15.0-28.29 5.15.0-29.30 5.15.0-30.31 5.15.0-39.42 5.15.0-40.43 5.15.0-41.44 5.15.0-43.46 5.15.0-46.49 5.15.0-47.51 5.15.0-48.54 5.15.0-52.58 5.15.0-53.59 5.15.0-54.60 5.15.0-56.62 5.15.0-57.63 5.15.0-58.64 5.15.0-60.66 5.15.0-67.74 5.15.0-68.75 5.15.0-69.76 5.15.0-70.77 5.15.0-71.78 5.15.0-72.79 5.15.0-73.80 5.15.0-74.81 5.15.0-75.82 5.15.0-76.83 5.15.0-33.34 5.15.0-35.36 5.15.0-37.39 5.15.0-50.56
Released
Ubuntu 22.04 AWS
5.15.0-1028.32 show all hide all
5.15.0-1030.34 5.15.0-1031.35 5.15.0-1032.36 5.15.0-1033.37 5.15.0-1034.38 5.15.0-1035.39 5.15.0-1004.6 5.15.0-1005.7 5.15.0-1008.10 5.15.0-1009.11 5.15.0-1011.14 5.15.0-1013.17 5.15.0-1014.18 5.15.0-1015.19 5.15.0-1017.21 5.15.0-1018.22 5.15.0-1020.24 5.15.0-1021.25 5.15.0-1022.26 5.15.0-1023.27 5.15.0-1024.29 5.15.0-1026.30 5.15.0-1027.31 5.15.0-1036.40 5.15.0-1037.41 5.15.0-1038.43 5.15.0-1039.44
Released
AlmaLinux 8
4.18.0-240.el8 show all hide all
4.18.0-240.15.1.el8_3 4.18.0-240.22.1.el8_3 4.18.0-305.el8 4.18.0-305.3.1.el8_4 4.18.0-305.7.1.el8_4 4.18.0-305.10.2.el8_4 4.18.0-305.12.1.el8_4 4.18.0-305.17.1.el8_4 4.18.0-305.19.1.el8_4 4.18.0-305.25.1.el8_4 4.18.0-348.el8 4.18.0-348.2.1.el8_5 4.18.0-348.7.1.el8_5 4.18.0-348.12.2.el8_5 4.18.0-348.20.1.el8_5 4.18.0-348.20.1.el8.fscrypt 4.18.0-348.23.1.el8_5 4.18.0-372.9.1.el8 4.18.0-372.13.1.el8_6 4.18.0-372.19.1.el8_6 4.18.0-372.16.1.el8_6 4.18.0-372.26.1.el8_6 4.18.0-372.32.1.el8_6 4.18.0-425.3.1.el8 4.18.0-425.10.1.el8_7 4.18.0-425.13.1.el8_7 4.18.0-425.19.2.el8_7 4.18.0-477.10.1.el8_8 4.18.0-477.13.1.el8_8 4.18.0-477.15.1.el8_8 4.18.0-477.21.1.el8_8
Released
CloudLinux OS 7h
4.18.0-147.0.3.el7h.lve show all hide all
4.18.0-147.0.3.el7h 4.18.0-147.3.1.el7h.lve.1 4.18.0-147.8.1.el7h.lve 4.18.0-80.7.2.el7h 4.18.0-147.8.1.el7h.lve.1 4.18.0-193.28.1.lve1.el7h 4.18.0-305.lve.el7h 4.18.0-305.7.1.lve.el7h 4.18.0-305.10.2.lve.el7h 4.18.0-305.10.2.2.lve.el7h 4.18.0-305.12.1.lve.el7h 4.18.0-305.17.1.lve.el7h 4.18.0-305.19.1.lve.el7h 4.18.0-348.7.1.lve.el7h 4.18.0-348.12.2.lve.el7h 4.18.0-348.lve.el7h 4.18.0-348.12.2.lve.1.el7h 4.18.0-348.12.2.lve.2.el7h 4.18.0-348.20.1.lve.el7h 4.18.0-348.20.1.lve.1.el7h 4.18.0-348.23.1.lve.el7h 4.18.0-372.9.1.lve.el7h 4.18.0-372.13.1.lve.el7h 4.18.0-372.16.1.lve.el7h 4.18.0-372.19.1.lve.el7h 4.18.0-372.26.1.lve.1.el7h 4.18.0-372.32.1.lve.el7h 4.18.0-425.3.1.lve.el7h 4.18.0-425.3.1.lve.1.el7h 4.18.0-425.3.1.lve.2.el7h 4.18.0-425.3.1.lve.3.el7h 4.18.0-425.10.1.lve.el7h 4.18.0-425.13.1.lve.el7h 4.18.0-425.19.2.lve.el7h 4.18.0-477.10.1.lve.1.el7h 4.18.0-477.13.1.lve.el7h 4.18.0-477.15.1.lve.1.el7h 4.18.0-477.21.1.lve.el7h 4.18.0-477.13.1.lve.1.el7h 4.18.0-477.15.1.lve.2.el7h 4.18.0-477.21.1.lve.1.el7h
Released
Amazon Linux 2 5.4
Planned
Amazon Linux 2 5.10
Planned
CloudLinux OS 8
4.18.0-147.3.1.el8.lve.1 show all hide all
4.18.0-147.8.1.el8.lve 4.18.0-147.0.3.lve.el8 4.18.0-147.8.1.el8.lve.1 4.18.0-193.28.1.lve1.el8 4.18.0-305.lve.el8 4.18.0-305.7.1.lve.el8 4.18.0-305.10.2.lve.el8 4.18.0-305.10.2.2.lve.el8 4.18.0-305.12.1.lve.el8 4.18.0-305.17.1.lve.el8 4.18.0-305.19.1.lve.el8 4.18.0-348.lve.el8 4.18.0-348.7.1.lve.el8 4.18.0-348.12.2.lve.el8 4.18.0-348.20.1.lve.1.el8 4.18.0-348.20.1.lve.el8 4.18.0-348.23.1.lve.el8 4.18.0-372.9.1.1.lve.el8 4.18.0-372.16.1.lve.el8 4.18.0-372.9.1.lve.el8 4.18.0-372.19.1.lve.el8 4.18.0-372.13.1.lve.el8 4.18.0-372.26.1.lve.1.el8 4.18.0-372.32.1.lve.el8 4.18.0-425.3.1.lve.1.el8 4.18.0-425.3.1.lve.el8 4.18.0-425.3.1.lve.2.el8 4.18.0-425.3.1.lve.3.el8 4.18.0-425.10.1.lve.el8 4.18.0-425.13.1.lve.el8 4.18.0-425.19.2.lve.el8 4.18.0-477.10.1.lve.el8 4.18.0-477.13.1.lve.el8 4.18.0-477.15.1.lve.2.el8 4.18.0-477.13.1.lve.1.el8 4.18.0-477.21.1.lve.el8 4.18.0-477.21.1.lve.1.el8
Released
AlmaLinux 9
5.14.0-162.12.1.el9_1 show all hide all
5.14.0-162.18.1.el9_1 5.14.0-162.22.2.el9_1 5.14.0-162.23.1.el9_1 5.14.0-162.6.1.el9_1 5.14.0-284.11.1.el9_2 5.14.0-284.18.1.el9_2 5.14.0-284.25.1.el9_2 5.14.0-70.13.1.el9_0 5.14.0-70.17.1.el9_0 5.14.0-70.22.1.el9_0 5.14.0-70.26.1.el9_0 5.14.0-70.30.1.el9_0
Released
Amazon Linux 2
4.14.301-225.528.amzn2 show all hide all
4.14.304-226.531.amzn2 4.14.305-227.531.amzn2 4.14.309-231.529.amzn2 4.14.311-233.529.amzn2 4.14.313-235.533.amzn2 4.14.314-237.533.amzn2 4.14.314-238.539.amzn2 4.14.318-240.529.amzn2 4.14.318-241.531.amzn2 4.14.33-59.34.amzn2 4.14.42-61.37.amzn2 4.14.51-66.38.amzn2 4.14.62-70.117.amzn2 4.14.67-71.56.amzn2 4.14.70-72.55.amzn2 4.14.72-73.55.amzn2 4.14.77-80.57.amzn2 4.14.88-88.73.amzn2 4.14.88-88.76.amzn2 4.14.94-89.73.amzn2 4.14.97-90.72.amzn2 4.14.101-91.76.amzn2 4.14.104-95.84.amzn2 4.14.106-97.85.amzn2 4.14.109-99.92.amzn2 4.14.114-103.97.amzn2 4.14.114-105.126.amzn2 4.14.121-109.96.amzn2 4.14.123-111.109.amzn2 4.14.128-112.105.amzn2 4.14.133-113.105.amzn2 4.14.133-113.112.amzn2 4.14.143-118.123.amzn2 4.14.146-119.123.amzn2 4.14.146-120.181.amzn2 4.14.152-124.171.amzn2 4.14.152-127.182.amzn2 4.14.154-128.181.amzn2 4.14.158-129.185.amzn2 4.14.165-131.185.amzn2 4.14.165-133.209.amzn2 4.14.171-136.231.amzn2 4.14.173-137.228.amzn2 4.14.173-137.229.amzn2 4.14.177-139.253.amzn2 4.14.177-139.254.amzn2 4.14.181-140.257.amzn2 4.14.181-142.260.amzn2 4.14.186-146.268.amzn2 4.14.192-147.314.amzn2 4.14.193-149.317.amzn2 4.14.198-152.320.amzn2 4.14.200-155.322.amzn2 4.14.203-156.332.amzn2 4.14.209-160.335.amzn2 4.14.209-160.339.amzn2 4.14.214-160.339.amzn2 4.14.219-161.340.amzn2 4.14.219-164.354.amzn2 4.14.225-168.357.amzn2 4.14.225-169.362.amzn2 4.14.231-173.360.amzn2 4.14.231-173.361.amzn2 4.14.232-176.381.amzn2 4.14.232-177.418.amzn2 4.14.238-182.421.amzn2 4.14.238-182.422.amzn2 4.14.241-184.433.amzn2 4.14.243-185.433.amzn2 4.14.246-187.474.amzn2 4.14.248-189.473.amzn2 4.14.252-195.481.amzn2 4.14.252-195.483.amzn2 4.14.256-197.484.amzn2 4.14.26-54.32.amzn2 4.14.262-200.489.amzn2 4.14.268-205.500.amzn2 4.14.273-207.502.amzn2 4.14.275-207.503.amzn2 4.14.276-211.499.amzn2 4.14.281-212.502.amzn2 4.14.285-215.501.amzn2 4.14.287-215.504.amzn2 4.14.290-217.505.amzn2 4.14.291-218.527.amzn2 4.14.294-220.533.amzn2 4.14.296-222.539.amzn2 4.14.299-223.520.amzn2 4.14.301-224.520.amzn2
Released
Oracle Linux 8
4.18.0-147.el8 show all hide all
4.18.0-80.11.1.el8_0 4.18.0-80.4.2.el8_0 4.18.0-147.5.1.el8_1 4.18.0-80.11.2.el8_0 4.18.0-80.7.2.el8_0 4.18.0-80.7.1.el8_0 4.18.0-147.0.2.el8_1 4.18.0-80.1.2.el8_0 4.18.0-147.0.3.el8_1 4.18.0-147.3.1.el8_1 4.18.0-80.el8 4.18.0-147.8.1.el8_1 4.18.0-193.1.2.el8_2 4.18.0-193.el8 4.18.0-193.6.3.el8_2 4.18.0-193.13.2.el8_2 4.18.0-193.14.3.el8_2 4.18.0-193.19.1.el8_2 4.18.0-193.28.1.el8_2 4.18.0-240.el8 4.18.0-240.1.1.el8_3 4.18.0-240.8.1.el8_3 4.18.0-240.10.1.el8_3 4.18.0-240.15.1.el8_3 4.18.0-240.22.1.el8_3 4.18.0-305.el8 4.18.0-305.3.1.el8_4 4.18.0-305.7.1.el8_4 4.18.0-305.10.2.el8_4 4.18.0-305.12.1.el8_4 4.18.0-305.17.1.el8_4 4.18.0-305.19.1.el8_4 4.18.0-305.25.1.el8_4 4.18.0-348.el8 4.18.0-348.2.1.el8_5 4.18.0-348.7.1.el8_5 4.18.0-348.12.2.el8_5 4.18.0-348.20.1.el8_5 4.18.0-348.23.1.el8_5 4.18.0-372.9.1.el8 4.18.0-372.13.1.0.1.el8_6 4.18.0-372.16.1.0.1.el8_6 4.18.0-372.19.1.0.1.el8_6 4.18.0-372.26.1.0.1.el8_6 4.18.0-372.32.1.0.1.el8_6 4.18.0-425.3.1.el8 4.18.0-425.10.1.el8_7 4.18.0-425.13.1.el8_7 4.18.0-425.19.2.el8_7 4.18.0-477.10.1.el8_8 4.18.0-477.13.1.el8_8 4.18.0-477.15.1.el8_8 4.18.0-477.21.1.el8_8
Released
RHEL 9
5.14.0-162.12.1.el9_1 show all hide all
5.14.0-162.18.1.el9_1 5.14.0-162.22.2.el9_1 5.14.0-162.23.1.el9_1 5.14.0-162.6.1.el9_1 5.14.0-284.11.1.el9_2 5.14.0-284.18.1.el9_2 5.14.0-284.25.1.el9_2 5.14.0-70.13.1.el9_0 5.14.0-70.17.1.el9_0 5.14.0-70.22.1.el9_0 5.14.0-70.26.1.el9_0 5.14.0-70.30.1.el9_0 5.14.0-70.5.1.el9_0
Released
Rocky Linux 9
5.14.0-162.12.1.el9_1.0.1 show all hide all
5.14.0-162.12.1.el9_1.0.2 5.14.0-162.18.1.el9_1 5.14.0-162.22.2.el9_1 5.14.0-162.23.1.el9_1 5.14.0-162.6.1.el9_1.0.1 5.14.0-162.6.1.el9_1 5.14.0-70.22.1.el9_0 5.14.0-70.26.1.el9_0 5.14.0-70.30.1.el9_0
Released
Oracle Linux 6 UEK 4
Planned
Oracle Linux 7 UEK 4
Planned